Üretim Laboratuvarlar Sterilizasyon Kalite Sistemleri
GIDA GÜVENLİĞİ × LABORATUARLAR

Hammadde kabul ve son ürün sevkiyat arasında geçen süreçte, yapılan analizlerle ürün güvenliği kontrol altına alınmaktadır.

Bu amaçla Pacovis Türkiye bünyesinde 3 farklı laboratuvar bulunmaktadır.

  1. Fiziksel ve Kimyasal analizlerin yapıldığı
    laboratuvar
  2. Mikrobiyoloji laboratuvarı
  3. Duyusal analiz laboratuvarı

 

FİZİKSEL ANALİZLER

YABANCI MADDE:
Ürün içinde bulunabilecek, bitkisel kaynaklı olan yada olmayan yabancı maddeler uygun aydınlatma altında, pens kullanılarak ayıklanır. % hesaplanarak, spesifikasyonlara uygunluğu kontrol edilir.

BOYUT:
Elek sarsma cihazı kullanılarak, ürünlerin spesifikasyonda yer alan boyut aralıklarına uygunluğu kontrol edilir.

SERBEST YOĞUNLUK:
100 ml’deki ürünün ağırlığı tespit edilerek spesifikasyonlara uygunluğu kontrol edilir.

 

KİMYASAL ANALİZLER

Test kitleri ve elisa cihazı ile analizler yapılır ve spesifikasyonlara uygunluğu kontrol edilir.

Gluten
Soya
Aflatoksin

NEM:
Halojen lamba ile üründe ağırlık kaybı esasına dayanarak nem tayini yapılarak, spesifikasyonlara
uygunluğu kontrol edilir.

KÜL:
Kül fırınında ürünler yakılır, sabit tartıma gelince üründeki kül değeri % olarak hesaplanır ve spesifikasyonlara uygunluğu kontrol edilir.

UÇUCU YAĞ:
Ekstraksiyon metodu ile üründe bulunan uçucu yağ miktarı % olarak hesaplanır ve spesifikasyonlara uygunluğu kontrol edilir.

pH:
pH metre ile ürünün ph değeri ölçülür ve spesifikasyonlara uygunluğu kontrol edilir.

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER:

Klasik yöntemle analizler yapılır ve spesifikasyonlara uygunluğu kontrol edilir.

TPC
Küf-Maya
E.coli
Coliform
Enterobacteriaceae
C.perfringens
S.aureus
B.cereus


© Pacovis Türkiye | Tüm Hakları Pacovis Türkiye’e Aittir. Web Tasarım & Programlama Algoritma